Phòng thí nghiệm RVB, Trang điểm, Son môi chuyên nghiệp

RVB Lab trang điểm

$26.00 

Biến thể này hiện đang được bán hết

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới nếu bạn muốn được thông báo khi có sẵn.

RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
Một kết cấu kem và thoải mái với một màu sắc đầy đủ và tươi sáng.
Nó phát hành một bộ phim chẵn trên môi cho hiệu ứng sáng và mịn.
Làm giàu với microspheres collagen và vitamin E.
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick
RVB Lab, The Makeup, Professional Lipstick

Sản phẩm tương tự