RVB Lab The Makeup Eye Pencils

RVB Lab trang điểm

$22.00 

Biến thể này hiện đang được bán hết

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới nếu bạn muốn được thông báo khi có sẵn.

DDP, RVB Lab,The Makeup, Eye Pencils, Pink Avenue Skin Care,Toronto, ON.
DDP, RVB Lab,The Makeup, Eye Pencils, Pink Avenue Skin Care,Toronto, ON.
DDP, RVB Lab,The Makeup, Eye Pencils, Pink Avenue Skin Care,Toronto, ON.
Linh hoạt và dễ dàng để áp dụng và pha trộn, nó làm nổi bật và mang lại chiều sâu cho đôi mắt. 
Đặc tính lâu dài tuyệt vời, cũng lý tưởng cho bên trong mắt.
Với dầu thực vật chống khô và sáp.
DDP, RVB Lab,The Makeup, Eye Pencils, Pink Avenue Skin Care,Toronto, ON.
DDP, RVB Lab,The Makeup, Eye Pencils, Pink Avenue Skin Care,Toronto, ON.
DDP, RVB Lab,The Makeup, Eye Pencils, Pink Avenue Skin Care,Toronto, ON.

Sản phẩm tương tự