RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush

RVB Lab trang điểm

$42.00 

Biến thể này hiện đang được bán hết

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới nếu bạn muốn được thông báo khi có sẵn.

RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 01 , Pink Avenue, Toronto  Canada
RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 02 , Pink Avenue, Toronto  Canada
RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 03, Pink Avenue, Toronto  Canada
RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 04, Pink Avenue, Toronto  Canada

Màu sắc nhẹ nhàng, ửng hồng tự nhiên.
RVB Lab Trang điểm 

Phấn má hồng dạng bột nén với kết cấu không trọng lượng và mềm mượt.
Dễ dàng pha trộn cho một kết quả đồng đều và tự nhiên, và "hiệu ứng phát sáng lành mạnh."
Làm giàu với Vitamin E và các sắc tố "tập trung mềm" được micronized.

 

 

RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 01 , Pink Avenue, Toronto  Canada
RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 02 , Pink Avenue, Toronto  Canada
RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 03, Pink Avenue, Toronto  Canada
RVB Lab The Makeup Compact Powder Blush 04, Pink Avenue, Toronto  Canada

Sản phẩm tương tự