Sắp xếp theo Thẻ |

Trang điểm mắt tốt nhất
Phấn mắt, bút chì,
mascara và lông mày.

trang điểm mắt tốt nhất, Pink Ave Makeup Essentials, Toronto Canada

Pink Ave Makeup Essentials Eye Makeup Collection có tất cả mọi thứ
bạn cần phải tạo ra cái nhìn của mình.
Thể hiện bản thân qua đôi mắt của bạn. Bóng mắt màu khói,
hàng mi dài tươi tốt và lông mày rõ ràng, tinh tế 

Không có mùi thơm, ít gây dị ứng
và Trang điểm được Chứng nhận Halal. 

Trang điểm mắt được làm thủ công tuyệt vời.
Không có mùi thơm, ít gây dị ứng và được chứng nhận Halal. 
Trang điểm mắt kết hợp rất dễ dàng, lâu trôi, dễ dàng trên mắt.